Ga naar hoofdinhoud

KA1 voor schoolonderwijs

Wat?

Scholen en organisaties van het basis- en secundair onderwijs kunnen hun leerlingen en personeel uitsturen voor een project in het buitenland. Er zijn verschillende activiteiten mogelijk, denk aan een job shadowing of nascholingen in het kader van professionalisering voor leerkrachten, individuele of groepsmobiliteiten voor leerlingen of het uitnodigen van experten op school.

Hoe?

Voor het aanvragen van een KA1-project zijn er twee trajecten:

 • Organisaties met een accreditatie vragen KA1-mobiliteiten aan via een geaccrediteerd project: je vraagt op basis van je goedgekeurd Erasmus plan enkel nog budget aan om je activiteiten te financieren, en hoeft dus geen volledig project meer uit te schrijven. Meer info over hoe je een accreditatie aanvraagt en wat de voordelen zijn, vind je hier.
 • Organisaties zonder accreditatie kunnen enkel een kortlopend project (6 tot 18 maanden) aanvragen. Kortlopende projecten zijn beperkter in tijd en omvang en zijn bijgevolg een ideaal opstapje voor beginnende organisaties om het Erasmus+ programma te leren kennen. Let er wel op dat je maximaal 3 gefinancierde kortlopende projecten kan doen op een periode van 5 jaar.

Hoewel beide trajecten op vlak van de aanvraag sterk verschillen, komen de invulling en budget van KA1 kortlopende en geaccrediteerde projecten zo goed als overeen. Geaccrediteerde organisaties hebben hier en daar wel wat meer mogelijkheden. Waar relevant, wordt dit hieronder cursief aangeduid.

Voor wie?

 • Scholen en organisaties uit het basis- en secundair onderwijs (ook buitengewoon onderwijs) kunnen personeel en leerlingen (tot 1 jaar na afstuderen) uitsturen.
  • Lerenden: o.a. leerlingen uit het kleuteronderwijs, lager onderwijs, de volledige 1e graad secundair onderwijs (A- & B-stroom), 2e en 3e graad ASO & KSO, buitengewoon secundair onderwijs (uitgezonderd opleidingsvormen 3 en 4, deze vallen onder VET).
  • Personeel: leerkrachten, middenkader en directieleden, pedagogisch begeleiders, psychologen, leden van het oudercomité... van organisaties uit het basis- en secundair onderwijs.
 • Een consortium van minstens twee organisaties van het basis- of secundair onderwijs, waarvan één de coördinator is die de aanvraag indient. (Enkel geaccrediteerde organisaties kunnen indienen als consortiumcoördinator)

Met wie?

Een KA1-project werk je uit als individuele organisatie (of als consortium). Hiervoor heb je geen buitenlandse partner nodig. In veel gevallen, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van een studiebezoek van leerlingen, is het natuurlijk handig om op voorhand al eens samen te zitten met buitenlandse organisaties. Het wordt zelfs sterk aangeraden om met een partnerschool uitwisselingen in de twee richtingen te organiseren. Partnerscholen doen hiervoor wel elk apart een KA1-aanvraag om de mobiliteit van de eigen leerlingen te financieren (of voegen zich bij een consortium). Op Schooleducationgateway vind je mogelijke partnerorganisaties en cursussen of kan je zelf een zoekertje (aanbod) plaatsen.

Duur?

Kortlopende projecten duren 6 tot 18 maanden. Binnen deze periode kan je verschillende activiteiten uitvoeren.

Geaccrediteerde projecten hebben een initiële duur van 15 maanden. Na 12 maanden kan dit verlengd worden tot 24 maanden. Binnen deze periode kan je verschillende activiteiten uitvoeren.

Activiteiten?

Een kortlopend project geldt voor maximaal 30 deelnemers over de hele periode (voorbereidende bezoeken niet inbegrepen). Voor geaccrediteerde projecten is er geen maximaal aantal deelnemers.

 • Lerenden:
  • Groepsmobiliteit van leerlingen (2 tot 30 dagen) (minstens 2 leerlingen per groep, zij moeten gedurende de hele periode begeleid worden door een leerkracht van de uitzendende school)
  • Kortdurende leermobiliteit (10 tot 29 dagen) (leerlingen kunnen les volgen aan een buitenlandse school of stage lopen bij een relevant buitenlands bedrijf)
  • Langdurende leermobiliteit (30 tot 365 dagen) (leerlingen kunnen les volgen aan een buitenlandse school of stage lopen bij een relevant buitenlands bedrijf)
 • Personeel:
  • Job shadowing (2 tot 60 dagen)
  • Opleidingsopdrachten (2 tot 365 dagen)
  • Cursussen en training (2 tot 30 dagen) (per deelnemer worden max. 10 dagen aan inschrijvingsgeld voor een cursus vergoed)
 • Extra:
  • Experten op uitnodiging (2 tot 60 dagen) (een expert kan bijvoorbeeld training geven aan de leerkrachten over nieuwe lesmethodes of aan de directie over good practices qua management)
  • Ontvangen van opleiders in opleiding (10 tot 365 dagen) (tot één jaar na afstuderen)
  • Voorbereidende bezoeken (personeel kan een voorbereidend bezoek brengen aan een hosting partner)

Waar?

Een KA1-project vindt plaats in het buitenland, met name in één van de 33 Erasmus+ programmalanden.

Beurs?

De beurs voor een mobiliteitsproject wordt samengesteld op basis van verschillende modules. De bedragen zijn gelijk voor kortlopend en geaccrediteerde projecten:

 • Organisatiekosten (afhankelijk van de activiteit):
  • € 100
   • per leerling in een groepsmobiliteit (max €1000 per groep)
   • per deelnemer aan cursussen en training (personeel)
   • per expert op uitnodiging
   • per ontvangen opleider in opleiding
  • € 350 (wordt € 200 na 100 deelnemers in hetzelfde type activiteit)
   • per deelnemer aan kortdurende leermobiliteit (leerlingen)
   • per deelnemer aan job shadowing (personeel)
   • per deelnemer aan opleidingsopdrachten (personeel)
  • ​€ 500
   • per deelnemer aan langdurige leermobiliteit (leerlingen)
 • Reiskosten, afhankelijk van de afstand (gebruik de officiële afstandscalculator). Wie kiest voor groen transport, zal meer gecompenseerd worden.
  • bv. Tussen 500 - 1999 km: € 275 per deelnemer (standaard) - € 320 per deelnemer (groen transport)
 • Verblijfkosten, afhankelijk van de locatie en duur (zie p. 103 van de programmagids).
 • Taalvoorbereiding die niet voorzien is via Erasmus+ Online Linguistic Support: 150€ per deelnemer.
 • Cursuskosten (= inschrijvingsgeld) (€ 80 euro per dag per deelnemer voor max 10 dagen)
 • Voorbereidende bezoeken (€ 575 per deelnemer, max 3 deelnemers per bezoek)
 • Andere: inclusiviteitskosten, bijzondere noden

Indienen?

 • Waar: online via het Erasmus+ platform
 • Wanneer: ten laatste 23 februari 2023 om 12u 's middags (zowel voor kortlopende als voor geaccrediteerde projecten)

​KA1-projecten worden beoordeeld door het Nationale Agentschap (voor Vlaanderen is dit Epos). De beoordelingscriteria vind je in de programmagids.
Op onze website vind je handleidingen over hoe je de aanvraagformulieren best invult.

Startdatum project?

Als jouw kortlopend project wordt goedgekeurd, kan je van start gaan tussen 1 juni en 31 december van datzelfde jaar.
Voor geaccrediteerde projecten ligt da startdatum vast op 1 juni van hetzelfde jaar.

Blijf op de hoogte