Ga naar hoofdinhoud

Trek buiten Europa: Scholenbanden

In de geglobaliseerde wereld van vandaag hebben leerlingen en leerkrachten steeds meer nood aan internationale competenties op vlak van taal, diversiteit en solidariteit. Met een scholenband biedt VVOB scholen de kans om deze educatieve uitdagingen op een leuke en aantrekkelijke manier te benaderen.

Wat?

Een scholenband is een duurzame relatie tussen een Vlaamse school en een school in Zuid-Amerika, Afrika of Azië. Wat van belang is, is dat het partnerschap wordt opgevat als een gelijkwaardige relatie tussen twee scholen waarbij educatieve doelstellingen centraal staan. Je wisselt ervaringen uit over de grenzen heen en draagt op die manier bij tot de professionele vorming van leraren én de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen binnen een internationaal lerend netwerk.

Voor wie?

Alle scholen in Vlaanderen: kleuter-, lager en secundair onderwijs kunnen een scholenband opstarten.

Met wie?

Een scholenband werk je uit met een school uit Zuid-Amerika, Afrika of Azië. VVOB kan je helpen om een school te vinden binnen haar partnerlanden (klik hier voor een overzicht), maar je kan ook zelf op zoek gaan naar een partner.

Duur?

De band tussen beide partnerscholen moet groeien, en daarom definieert VVOB vier ontwikkelingsstadia voor scholenbanden: van een opstartende scholenband, naar een scholenband met ervaring, naar een gevorderde tot een duurzame scholenband. Elk stadium impliceert een specifiek kwaliteitsniveau. Een school krijgt maximaal twee jaar de tijd om door te groeien naar een volgend niveau.

Beurs?

Er kan budget aangevraagd worden om activiteiten op poten te zetten en om elkaar te bezoeken. Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van het niveau waarin de scholenband zich bevindt. Let op: voor scholenbanden vanaf niveau 2 - "scholenband met ervaring" - verwacht VVOB dat scholen de thema's 'diversiteit' en/of 'duurzaamheid' (bijvoorbeeld één van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG's) opnemen in hun actieplan.

  • Opstartende scholenband: max. €4.000 per scholenband
  • Scholenband met ervaring: max. €4.000 per scholenband
  • Gevorderde scholenband: max. €3.000 per scholenband (mits 25% eigen inbreng)
  • Duurzame scholenband: max. €2.000 per scholenband (mits 50% eigen inbreng)

Indienen?

Je dient een actieplan in, het sjabloon hiervoor kan je aanvragen via info@scholenbanden.be. De deadline voor het indienen van het actieplan ligt elk jaar op 15 mei.
! In 2021 wordt de deadline omwille van COVID-19 verschoven naar 30 september.

Meer info?

www.scholenbanden.be

Blijf op de hoogte