Ga naar hoofdinhoud

Scholen switch - uitwisseling met leerlingen

Het Prins Filipfonds wil een brug slaan tussen de Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige Gemeenschap van België. Het doet dit door projecten te steunen waarbij verscheidene gemeenschappen betrokken zijn. Zo wil het Fonds leerlingen, leerkrachten en directies de kans geven om hun talenkennis te verdiepen en hun cultuur te verruimen, door elkaars achtergrond te ontdekken.

Wat?

Binnen een “Scholen switch” uitwisseling ontmoeten leerlingen van één of meerdere scholen uit een andere gemeenschap elkaar gedurende minstens één volledige dag in elk van de betrokken gemeenschappen. De scholen kiezen een gemeenschappelijk thema en wisselen materiaal, ervaringen en ideeën uit over het thema. Tijdens hun ontmoeting(en) werken ze aan een gemeenschappelijk eindproduct. Centraal in dit uitwisselingsproject staat dat leerlingen samen iets tot stand brengen.

Omwille van corona financiert het Fonds (tijdelijk) ook virtuele uitwisselingen. Het moet gaan om een eerste samenwerking tussen scholen, die als opstapje kan dienen voor fysieke uitwisselingen de jaren nadien. Ook hier moeten alle leerlingen betrokken zijn en naar een gezamenlijk doel toewerken.

Voor wie?

Alle scholen uit het lager en secundair onderwijs in België.

Met wie?

Je start een project op met minstens 1 partnerschool, afkomstig uit één van de andere gemeenschappen in België.

Duur?

In elk van de betrokken gemeenschappen vindt minstens één dag uitwisseling tussen de leerlingen plaats. Als je met twee scholen bent, betekent dit met andere woorden minstens 2 volledige dagen uitwisseling.

Beurs?

De beurs bedraagt 500 euro voor een virtuele uitwisseling. Voor uitwisselingen mét ontmoetingsmomenten varieert de beurs van 500 tot 2.500 euro. De jury bepaalt het exacte subsidiebedrag op basis van het projectvoorstel.

Indienen?

Het kandidaatsdossier wordt door de twee scholen ingevuld, maar slechts door één school ingediend. Het Prins Filipfonds doet één oproep per jaar, de deadline ligt meestal begin oktober.

Meer info?

www.fpp-pff.be

Blijf op de hoogte