Ga naar hoofdinhoud

KA2 kleinschalige partnerschappen

KA2-projecten voor samenwerking: algemeen

Een KA2-project geeft scholen en organisaties de kans om internationale ervaring op te doen, capaciteiten te versterken en innovatieve producten te ontwikkelen. In tegenstelling tot KA1-projecten vraag je dit type project niet aan per onderwijsvorm, maar kijk je naar de noden, doelen en samenstelling van je partnerschap. Op basis daarvan kan je kiezen voor:

Belangrijk! KA2-partnerschappen koppel je altijd aan minstens één prioriteit uit de prioriteitenlijst van de Europese Commissie. Deze vind je terug in de programmagids onder het hoofdstuk KA2.

KA2 kleinschalige partnerschappen

Wat?

Kleinschalige partnerschappen hebben dezelfde filosofie hebben als KA2-samenwerkingspartnerschappen: je werkt met partners samen aan gemeenschappelijk doel. Maar kleinschalige partnerschappen richten zich specifiek op kleine organisaties, individuen die moeilijk(er) te bereiken zijn en organisaties zonder ervaring in Erasmus+. Deze projecten krijgen een kleiner budget, zijn korter van duur en minder complex om aan te vragen dan hun "grote broer", de KA2-samenwerkingspartnerschappen.

Voor wie?

Elke school (los van de onderwijsvorm) kan een KA2-project indienen. Je dient één gezamelijk project in samen met al je partners (zij dienen dus geen aparte aanvraag in). De indienende organisatie is automatisch coördinator.

Met wie?

Je kan samenwerken met elke school/organisatie die actief is in het onderwijs of er een sterke band mee heeft (regionale overheden, bedrijven, culturele organisaties, ...). Deze organisaties zijn actief in een van de programmalanden.

Een kleinschalig partnerschap bestaat uit minstens 2 organisaties uit 2 verschillende programmalanden.

Duur?

Tussen de 6 en 24 maanden. Je project start ten vroegste op 1 september van hetzelfde jaar van indienen en ten laatste op 31 december.

Beurs?

Je maakt zelf een - weloverwogen - keuze tussen twee bedragen:

  • 30.000 euro
  • 60.000 euro

In het projectbudget moeten de geplande projectactiviteiten worden vermeld, met het aandeel van de subsidie dat aan elke activiteit is toegewezen.

Je raamt als projectcoördinator dus de gehele kost van het project en kiest voor de best aansluitende budgetcategorie. Belangrijk! Je houdt met het ramen van je algemene kost best rekening met het medefinancieringsbeginsel: de totale kost van je project raam je hoger dan de aangevraagde budgetcategorie, waardoor je aantoont dat je naast de aangevraagde subsidie ook op zoek zal gaan naar andere financieringsmiddelen.

Indienen?

  • Waar: online via het Erasmus+ platform
  • Wanneer: ten laatste 22 maart 2023 om 12u 's middags

​KA2-projecten worden beoordeeld door het Nationale Agentschap (voor Vlaanderen is dit Epos). De beoordelingscriteria vind je in de programmagids.
Op onze website vind je handleidingen over hoe je de aanvraagformulieren best invult.

Blijf op de hoogte