Ga naar hoofdinhoud

Sterrenkijker

In dit handige werkboekje ontdekken leerlingen uit West-Vlaanderen aan de hand van 12 sterren hoe de Europese samenwerking begon, hoeveel landen er lid zijn en wat de EU allemaal doet. 

In opdracht van Europa Direct van West-Vlaanderen ontwikkelde Europahuis Ryckevelde dit handig werkboekje over Europa. Sterrenkijker is modulair opgebouwd en bestaat uit de historiek van de Europese integratie, een korte kennismaking met de landen van de EU en vooral een overzicht van wat de EU allemaal doet. Klassen die zich willen verdiepen in bepaalde beleidsdomeinen van de EU, zoals de open grenzen, het milieubeleid, de Europese talen en culturen of de impact op het dagelijkse leven kunnen de hoofdstukken van deel twee (de sterrenparade) behandelen. Uiteraard is alles geschreven op kindermaat en voorzien van tal van opdrachten en doe-activiteiten.

Leerlingen krijgen naast basisinformatie over de EU ook een goede kijk op wat Europa voor West-Vlaanderen specifiek betekent.

Het werkboekje heeft sinds de update in 2020 ook een handige online presentatie. De presentatie is op dezelfde manier opgebouwd als het werkboekje. De online presentatie houdt de aandacht van de leerlingen bij de les en loodst hen doorheen het werkboekje. In de presentatie kan je filmpjes afspelen, de verhalen van de sterren beluisteren, surfen naar verschillende websites en de juiste antwoorden per oefening tonen.

Doelgroep

Leerlingen van de 3de graad basisonderwijs in West-Vlaanderen. 

Eigenschappen

  • Soort materiaal: werkboek voor leerlingen (70 pagina's)
  • Taal: Nederlands
  • Extra documenten: er is een bijhorende leerkrachtenhandleiding met alle oplossingen van de opdrachten + een handige online presentatie voor in de klas, met filmpjes, links en de oplossingen. 
  • Kostprijs: je kan dit lesmateriaal gratis bestellen via Europe Direct West-Vlaanderen.
  • Laatste update: September 2020
  • Deze publicatie heeft het WAT WAT label, het label voor juiste jeugdinfo
  • Opdrachtgever: Europe Direct West-Vlaanderen

Gebruik dit lesmateriaalJe bestelt het lesmateriaal via de website van de Provincie.

Blijf op de hoogte