Ga naar hoofdinhoud

Starten met Erasmus+ voor voor volwassenen

Wat?

Met Erasmus+ 2021-2027 wil de Europese Commissie meebouwen aan het Europese onderwijslandschap van de toekomst. Onder het luik subsidies op onze website vind je een overzicht van alle projectmogelijkheden die het nieuwe programma biedt. Met deze projectsubsidies heb je verschillende mogelijkheden om als school en organisatie te groeien in je internationaal verhaal, maar voldoe je best ook aan de verwachtingen die het programma schetst. Lees daarom zeker het eerste hoofdstuk van de programmagids door, zodat je volledig mee bent met de filosofie van het programma. De Europese Commissie verwacht immers dat jouw project meebouwt aan volgende overkoepelende prioriteiten:

 • Inclusiviteit en diversiteit: Binnen Erasmus+ staan gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen centraal. Zo heb je in de verschillende projecten telkens de optie om extra ondersteuning aan te vragen voor deelnemers met minder kansen.
 • Digitale transformatie: De Commissie wil inzetten op de ontwikkeling van digitale competenties bij personeel en lerenden. Dit wil niet zeggen dat uitwisselingen enkel digitaal kunnen, maar een blended component (waarmee je fysieke en digitale uitwisseling combineert) wordt sterk aangemoedigd.
 • Milieu en klimaatopwarming: Projecten horen daarnaast ook duurzaam te zijn. Daarom steunt de Commissie projecten die in lijn liggen met de Europese Green Deal en wordt er verwacht dat elke activiteit een degelijke duurzaamheidstoets doorstaat.
 • Participatie en democratisch burgerschap: De Commissie zet extra in op de ontwikkeling van burgerschapsvaardigeden en -attitudes, en stimuleert scholen en organisaties om extra in te zetten op thema's over waarden, ethiek... Hierin speelt de Europese context, verenigd in diversiteit, uiteraard een belangrijke rol.

Belangrijk! Projecten hoeven deze prioriteiten niet per se als overkoepelend thema te hebben, maar de Europese Commissie verwacht wel dat deze prioriteiten doorheen het project gerespecteerd en actief ingebouwd worden.

Meer info over hoe je het uitschrijven van een project aanpakt? Bekijk dan zeker onze ondersteuningsmogelijkheden.

Structuur?

Het programma bestaat uit drie sleutelacties (of "Key Actions" (KA)):

 • Leermobiliteit van personen (KA1)
 • Samenwerking voor innovatie en goede praktijken (KA2)
 • Steun voor beleidshervorming (KA3)

Per sleutelactie zijn er verschillende mogelijkheden per domein. Er zijn drie domeinen:

 • Schoolonderwijs
 • Beroepsonderwijs en -opleiding (VET)
 • Volwasseneneducatie

Onder welk domein jouw school of organisatie valt, vind je via deze oplijsting.

Deelnemende landen?

Aan het Erasmus+ programma nemen volgende landen deel: de 27 EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Noord-Macedonië, Servië en Turkije. In bepaalde gevallen kunnen ook andere landen, zogenaamde partnerlanden, deelnemen.

Erasmus+ in Vlaanderen?

In Vlaanderen is Epos het verantwoordelijke contactpunt voor Erasmus+ projecten voor schoolonderwijs en voor beroepsonderwijs en -opleiding.

Een overzicht van alle Nationale Agentschappen vind je via de Erasmus+ website.

Starten met Erasmus+?

Wie een Erasmus+ project wil indienen bij het nationale agentschap, moet zich eerst registreren en een Organisation ID (OID) verkrijgen (voor KA1 en KA2 projecten). Elke school moet zich maar één keer registeren. De registratie en bijhorende OID blijven geldig voor elke volgende aanvraag. Voor projecten die centraal worden ingediend, geldt een andere procedure, zie programmagids deel C.

Registreren?

Vooraleer je een OID kan aanvragen of een project in kan dienen, heb je een persoonlijke EU-login nodig. Deze login heb je zowel nodig om je organisatie te registreren als om projecten in te dienen.

 • Stap 1: Surf naar https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
 • Stap 2: Klik op 'organisations' en klik vervolgens op 'Register my organisation'
  • Stap 2.1: check of jouw organisatie al in het systeem zit (PIC-nummers zijn automatisch omgezet naar OID's)
  • Stap 2.2: als je nog geen PIC/OID hebt, kan je er vervolgens een aanvragen

Participants portal aanvullen?

De documenten die moeten opgeladen worden in de Participants' Portal zijn:

Project aanvragen?

Van zodra je aan alle administratieve voorwaarden voldoet, ontdek je onder "opportunities" welke projecten je kan aanvragen. Onder "my applications" vind je de projectaanvragen die je wil indienen en die je in het verleden hebt ingediend.

Meer info?

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_nl.htm

Blijf op de hoogte