Ga naar hoofdinhoud

KA2 samenwerking partnerschappen voor volwassenen

KA2-projecten voor samenwerking: algemeen

Een KA2-project geeft scholen en organisaties de kans om internationale ervaring op te doen, capaciteiten te versterken en innovatieve producten te ontwikkelen. In tegenstelling tot KA1-projecten vraag je dit type project niet aan per onderwijsvorm, maar kijk je naar de noden, doelen en samenstelling van je partnerschap. Op basis daarvan kan je kiezen voor:

Belangrijk! KA2-partnerschappen koppel je altijd aan minstens één prioriteit uit de prioriteitenlijst van de Europese Commissie. Deze vind je terug in de programmagids onder het hoofdstuk KA2.

KA2-samenwerkingspartnerschap

Wat?

Via een samenwerkingspartnerschap kunnen scholen en organisaties samen goede praktijken uitwisselen, innovative producten en/of praktijken ontwikkelen en werken aan de internationale dimensie van hun organisatie. Anders dan bij een KA1-project werk je dus niet enkel aan de eigen organisatieontwikkeling, maar wordt er verwacht dat de uitkomst van je samenwerking een impact heeft op het volledige partnerschap.

De uitkomst van zo'n partnerschap moet daarnaast ook duurzaam zijn: streef dus naar impact op lange termijn en zorg ervoor dat de resultaten van de samenwerking bruikbaar zijn voor andere scholen en organisaties.

Mogelijke activiteiten:

Je werkt een overkoepekend project uit waaronder je verschillende activiteiten kan opnemen en financieren:

  • Projectbeheer (overlegmomenten, administatief werk,..)
  • Uitvoeringsactiviteiten (onderwijs- en trainingsactiviteiten, workshops, netwerkingevents ...)
  • Deel- en promotieactiviteiten.

Afhankelijk van je doelstellingen en motivatie ervan, zijn deze activiteiten zowel toegankelijk voor personeel als voor leerlingen.

Voor wie?

Elke school (los van de onderwijsvorm) kan een KA2-project indienen. Je dient één gezamelijk project in samen met al je partners (zij dienen dus geen apparte aanvraag in). De indienende organsisatie is automatisch coördinator.

Met wie?

Je kan samenwerken met elke school/organisatie die actief is in het onderwijs of er een sterke band mee heeft (regionale overheden, bedrijven, culturele organisaties, ...). Deze organisaties zijn actief in een van de programmalanden of in een van de partnerlanden, zoals vastgelegd in de programmagids.

Een samenwerkingspartnerschap bestaat uit minstens 3 organisaties uit 3 verschillende EU-lidstaten/met het programma geassocieerde derde landen. Een maximum aantal partners is er niet, maar het budget is beperkt.

Duur?

Tussen de 12 en 36 maanden. Een project dat wordt ingediend op 23 maart 2021 start tussen 1 september en 31 december van datzelfde jaar.

Beurs?

Indieners zullen kunnen kiezen uit een menu bestaande uit drie afzonderlijke vaste bedragen, die overeenkomen met het totale subsidiebedrag voor het project: 120 000 EUR, 250 000 EUR en 400 000 EUR. Belangrijk! Je stelt dus niet langer zelf een begroting samen, maar verantwoord de geplande activiteiten die je met het gekozen budget wil realiseren: "De voorstellen moeten een beschrijving omvatten van de activiteiten die aanvragers beloven uit te voeren met het aangevraagde vaste bedrag en moeten voldoen aan de beginselen van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid".

Je raamt als projectcoördinator dus de gehele kost van het project en kiest voor de best aansluitende budgetcategorie. Belangrijk! Je houdt met het ramen van je algemene kost best rekening met het medefinancieringsbeginsel: de totale kost van je project raam je hoger dan de aangevraagde budgetcategorie, waardoor je aantoont dat je naast de aangevraagde subsidie ook op zoek zal gaan naar andere financieringsmiddelen.

Indienen?

online via het Erasmus+ platform

​KA2-projecten worden beoordeeld door het Nationale Agentschap (voor Vlaanderen is dit Epos). De beoordelingscriteria vind je in de programmagids.
Op onze website vind je handleidingen over hoe je de aanvraagformulieren best invult.

Blijf op de hoogte