Ga naar hoofdinhoud

KA1 voor volwasseneneducatie

Wat?

Scholen en organisaties van de volwasseneneducatie kunnen hun volwassen lerenden en personeel uitsturen voor een project in het buitenland. Er zijn verschillende activiteiten mogelijk, denk aan een job shadowing of nascholingen in het kader van professionalisering voor leerkrachten, individuele of groepsmobiliteiten voor lerenden of het uitnodigen van experten. Wat de lerenden betreft, dient te focus vooral te liggen op kansarme volwassenen, in het bijzonder laaggeschoolden. Dankzij een buitenlandse ervaring kunnen zij hun competenties bijschaven.

Hoe?

Voor het aanvragen van een KA1-project zijn er twee trajecten:

 • Organisaties met een accreditatie vragen KA1-mobiliteiten aan via een geaccrediteerd project: je vraagt op basis van je goedgekeurd Erasmus plan enkel nog budget aan om je activiteiten te financieren, en hoeft dus geen volledig project meer uit te schrijven. Meer info over hoe je een accreditatie aanvraagt en wat de voordelen zijn, vind je hier.
 • Organisaties zonder accreditatie kunnen enkel een kortlopend project (6 tot 18 maanden) aanvragen. Kortlopende projecten zijn beperkter in tijd en omvang en zijn bijgevolg een ideaal opstapje voor beginnende organisaties om het Erasmus+ programma te leren kennen. Let er wel op dat je maximaal 3 gefinancierde kortlopende projecten kan doen op een periode van 5 jaar.

Hoewel beide trajecten op vlak van de aanvraag sterk verschillen, komen de invulling en budget van KA1 kortlopende projecten en geaccrediteerde projecten zo goed als overeen. Geaccrediteerde organisaties hebben hier en daar wel wat meer mogelijkheden. Waar relevant, wordt dit hieronder cursief aangeduid.

Voor wie?

 • Scholen en organisaties uit de volwassenenducatie (formeel, non-formeel en informeel) kunnen personeel en lerenden (tot 1 jaar na afstuderen) uitsturen.
  • Lerenden: Kansarme volwassenen lerenden, in het bijzonder laaggeschoolden. Het Nationaal Agentschap EPOS bepaalt de exacte voorwaarden voor wie in aanmerking komt. In principe gaat het om personen zonder diploma secundair onderwijs.
  • Personeel: leerkrachten, middenkader en directieleden, raadgevers, vrijwillers, coördinatoren... van organisaties uit de volwasseneneducatie.
 • Een consortium van minstens twee organisaties uit de volwasseneneducatie, waarvan één de coördinator is die de aanvraag indient. (Enkel geaccrediteerde organisaties kunnen indienen als consortiumcoördinator)

Met wie?

Een KA1-project werk je uit als individuele organisatie (of als consortium). Hiervoor heb je geen buitenlandse partner nodig. In veel gevallen, bijvoorbeeld bij het zoeken naar een geschikte plek voor job shadowing, is het natuurlijk handig om op voorhand al eens samen te zitten met buitenlandse organisaties. Op de Epale website vind je mogelijke partnerorganisaties en cursussen of kan je zelf een zoekertje (aanbod) plaatsen.

Duur?

Kortlopende projecten duren 6 tot 18 maanden. Binnen deze periode kan je verschillende activiteiten uitvoeren.

Geaccrediteerde projecten hebben een initiële duur van 15 maanden. Na 12 maanden kan dit verlengd worden tot 24 maanden. Binnen deze periode kan je verschillende activiteiten uitvoeren.

Activiteiten?

Een kortlopend project geldt voor maximaal 30 deelnemers over de hele periode (voorbereidende bezoeken niet inbegrepen). Voor geaccrediteerde projecten is er geen maximaal aantal deelnemers.

 • Lerenden:
  • Groepsmobiliteit van volwassen lerenden (2 tot 30 dagen)

   • minstens 2 lerenden per groep
   • de groep moet gedurende de volledige periode begeleid worden door iemand van de uitzendende organisatie
   • activiteiten mogen bestaan uit verschillende formele, informele en non-formele leermethodes zoals peer learing, work-based learning, vrijwilligerswerk etc
   • de inhoud van de activiteiten moet focussen op de kerncompententies van volwassenen of de thema's inclusie, duurzaamheid of digitalisering
  • Individuele mobiliteit van volwassen lerenden (2 tot 30 dagen)

   • er moet een individuele leerovereenkomst opgesteld worden voor elke deelnemer
   • activiteiten mogen bestaan uit verschillende formele, informele en non-formele leermethodes zoals in class learning, work-based learning, job shadowing, observaties etc
 • Personeel:
  • Job shadowing (2 tot 60 dagen)
  • Opleidings- en vormingsopdrachten (2 tot 365 dagen)
  • Cursussen en training (2 tot 30 dagen) (per deelnemer worden max. 10 dagen aan inschrijvingsgeld voor een cursus vergoed)
 • Extra:
  • Experten op uitnodiging (2 tot 60 dagen) (een expert kan bijvoorbeeld training geven aan de leerkrachten over nieuwe lesmethodes of aan de directie over good practices qua management)
  • Ontvangen van opleiders in opleiding (10 tot 365 dagen) (tot één jaar na afstuderen)
  • Voorbereidende bezoeken (personeel kan een voorbereidend bezoek brengen aan een hosting partner)

Waar?

Een KA1-project vindt plaats in het buitenland, met name in één van de 33 Erasmus+ programmalanden.

Beurs?

De beurs voor een mobiliteitsproject wordt samengesteld op basis van verschillende modules. De bedragen zijn gelijk voor kortlopende en geaccrediteerde projecten:

 • Organisatiekosten (afhankelijk van de activiteit):
  • € 100
   • per deelnemer aan een groepsmobiliteit (lerenden)
   • per deelnemer aan cursussen en training (personeel)
   • per expert op uitnodiging
   • per ontvangen opleider in opleiding
  • € 350 (wordt € 200 na 100 deelnemers in hetzelfde type activiteit)
   • per deelnemer aan een individuele leermobiliteit (lerenden)
   • per deelnemer aan job shadowing (personeel)
   • per deelnemer aan opleidingsopdrachten (personeel)
 • Reiskosten, afhankelijk van de afstand (gebruik de officiële afstandscalculator). Wie kiest voor groen transport, zal meer gecompenseerd worden.
  • bv. Tussen 500 - 1999 km: € 275 per deelnemer (standaard) - € 320 per deelnemer (groen transport)
 • Verblijfkosten, afhankelijk van de locatie en duur (zie p. 118 van de programmagids).
 • Taalvoorbereiding die niet voorzien is via Erasmus+ Online Linguistic Support: 150€ per deelnemer.
 • Cursuskosten (= inschrijvingsgeld) (€ 80 euro per dag per deelnemer voor max 10 dagen)
 • Voorbereidende bezoeken (€ 575 per deelnemer, max 3 deelnemers per bezoek)
 • Andere: inclusiviteitskosten, bijzondere noden

Indienen?

Online via het Erasmus+ platform

​KA1-projecten worden beoordeeld door het Nationale Agentschap (voor Vlaanderen is dit Epos). De beoordelingscriteria vind je in de programmagids.
Op onze website vind je handleidingen over hoe je de aanvraagformulieren best invult.

Startdatum project?

Als jouw kortlopend project wordt goedgekeurd, kan je van start gaan tussen 1 juni en 31 december van datzelfde jaar.
Voor geaccrediteerde projecten ligt da startdatum vast op 1 juni van hetzelfde jaar.

Blijf op de hoogte