Ga naar hoofdinhoud

Erasmus+ sport

Wat?

Partnerschappen rond sport en lichaamsbeweging ontwikkelen innovatieve praktijken, wisselen deze praktijken uit en/of implementeren ze in verschillende organisaties in de sportsector. Sportorganisaties werken samen met de bedoeling te werken aan de integriteit van sport (doping, geweld, intolerantie, discriminatie), vrijwilligerswerk, sociale inclusie, gelijke kansen, gezonde sport, enz. Op die manier wil men de sector professionaliseren.

Voor wie?

Organisaties van het volwassenenonderwijs kunnen betrokken worden als partner in Sport-projecten:

  • binnen het formele leersysteem: scholen, universiteiten en andere instellingen die cursussen aanbieden die leiden tot een officieel erkend diploma
  • binnen het niet-formele systeem: volkshogescholen, verenigingen, ondernemingen, ziekenhuizen, gevangenissen, enz.
  • binnen het informeel onderwijs: CVO's, musea, bibliotheken, vakbonden, enz.

Met wie?

Een partnerschap rond sport bestaat uit minstens 5 organisaties uit 5 verschillende Erasmus+ landen. Organisaties van de volwasseneneducatie kunnen partner zijn in deze projecten.

Hoe lang?

1 tot 3 jaar

Indienen?

De coördinator van het partnerschap dient de (gezamenlijk opgemaakte) aanvraag online in. Je vindt de deadline en het aanvraagformulier via EACEA (het uitvoerend agentschap van de Europese Commissie voor Erasmus+).

Blijf op de hoogte