Ga naar hoofdinhoud
Agenda

Redt het coronapaspoort onze zomer?

20.04.2021
20.04.2021

Sinds 19 april mag je vanuit België de grens weer oversteken om van een vakantie in het buitenland te genieten. Toch blijkt vrij en onbeperkt reizen, een van de grote verwezenlijkingen van de EU, vandaag nog niet mogelijk: elk land heeft immers eigen maatregelen om het virus te bestrijden.

Sinds 19 april mag je vanuit België de grens weer oversteken om van een vakantie in het buitenland te genieten. Toch blijkt vrij en onbeperkt reizen, een van de grote verwezenlijkingen van de EU, vandaag nog niet mogelijk: elk land heeft immers eigen maatregelen om het virus te bestrijden. Denk dan bijvoorbeeld aan verplichte testen of langdurige quarantaine. Heel wat kopzorgen dus, die ‘rustig op reis vertrekken’ moeilijk maken.

Een Europees akkoord over het coronapaspoort - officieel het groen digitaal certificaat - moet nu garanderen dat wie gevaccineerd of getest is opnieuw kan wegdromen van een reis naar het buitenland. Maar staan Europeanen te springen om op reis te vertrekken? En welke voorwaarden of maatregelen mogen ze dan verwachten? Wij spraken er op 3 juni live over met Europarlementslid Sara Matthieu (Groen), een gesprek dat werd aangevuld met enkele quotes van Europarlementsleden Tom Vandenkendelaere (CD&V) en Hilde Vautmans (Open VLD).

Achtergrond

Op 20 mei bereikten het Europees Parlement en de 27 lidstaten een politiek akkoord over het coronapaspoort. Daarmee gaven ze gehoor aan de oproep van de Europese Commissie om snel te beslissen, zodat alle Europese lidstaten het voor 14 juli kunnen invoeren. Wie gevaccineerd is of zich laat testen, krijgt automatisch een QR-code die in alle Europese lidstaten erkend zou moeten worden.

Ondanks het principiële akkoord blijven er heel wat vragen op tafel liggen. Naast een aantal technische kwesties – er wordt momenteel hard gewerkt om het certificaat op Europees niveau toegankelijk, efficiënt en controleerbaar uit te rollen – blijven enkele essentiële vragen onbeantwoord. De Europese lidstaten kunnen immers autonoom aanvullende maatregelen opleggen. Zo kunnen ze een bijkomende verplichte quarantaine invoeren of beslissen dat toeristen minstens 2x gevaccineerd moeten zijn (volgens het Europese voorstel is 1 prik voldoende). De lidstaten zouden volgens het huidige voorstel zelfs kunnen beslissen om de geldigheid van het coronapaspoort tijdelijk op te schorten via een zogenaamde noodremprocedure. Daarnaast liggen er ook heel wat ethische vragen op tafel. Wat bijvoorbeeld met minderjarigen die nog niet in aanmerking komen voor een vaccin? Moeten zij zich verplicht laten testen, en dit terwijl een PCR-test volgens het voorstel niet automatisch terugbetaald zal worden?