De 18-jarige Freya Moonen mag begin oktober naar Straatsburg, als winnaar van de essaywedstrijd van de Raad van Europa. Ze zal er niet alleen zijn: vanuit verschillende lidstaten komen de jonge winnaars bijeen om de 70ste verjaardag van deze internationale organisatie te vieren. De wedstrijd zocht essays van jongeren over mensenrechten en hoe die te beschermen. Freya kon de jury overtuigen met haar essay “Een klimaat van rechteloosheid”. Daarin pleit ze voor het recht op een leefbare wereld. De essays van de andere winnaars kan je hier nalezen.

 

Foto Freya Moonen 

 

Uit het essay: 

“Het is aan de Raad van Europa om een voortrekkersrol  te spelen en de juiste toestand te creëren om een ambitieus klimaatbeleid te voeren dat de belangen van de natuur en dus ook van de mensen dient, en niet die van het geld en de bedrijven. (…) In dat licht zouden alle mensen officieel het recht moeten hebben om een gezonde wereld te erven van hun voorgangers, omdat anders al hun andere rechten in het gedrang komen”. - 

Juryleden: Eva Brems - professor aan het Human Rights Center Ugent ; Petra De Sutter - Europarlementslid en lid van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, Wies De Graeve - Directeur Amnesty International Vlaanderen , Dries Willems - Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Raad van Europa
 

Europahuis Ryckevelde organiseerde de wedstrijd '70 jaar Raad van Europa' in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid.

 

 

Campagne Thuis in Europa

Herbekijk de debatten