Een groene en digitale transitie voor alle burgers van de EU? 

In haar agenda voor de EU kondigde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen een groene en digitale transitie aan die de Europese Unie moet klaarstomen voor de toekomst. We vroegen de panelleden en de deelnemers hoe zij tegenover deze transitie staan. Wat zijn hun bezorgdheden? Wat zijn volgens hen opportuniteiten?  Wat moet volgens de panelleden en deelnemers absolute prioriteit krijgen? Hoe maken we van deze transitie ook een inclusieve transitie? 

Na een grondige inleiding door Prof. Steven Van Hecke openden we het gesprek tussen de verschillende panelleden. We spijsden het gesprek tussendoor met een opiniepeiling vanuit het deelnemende publiek. Nadien maakten we ruimte voor vragen en opmerkingen. 

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) en Vanya Verschoore (coördinator van Reset.Vlaanderen)  namen deel aan het debat dat gemodereerd werd door Karl Vandenberghe (Focus- WTV). 

Je kan het participatiedebat hieronder herbekijken

Programma

19u30: Welkomstwoord
19u35: Een dubbele transitie in de EU - een introductie door professor Steven Van Hecke, KUL
19u50: Panelgesprek over de dubbele transitie met opiniepeiling bij de deelnemers
20u30: Vragenronde en eindreflectie

 

Campagne Thuis in Europa

Herbekijk de debatten