Aarschottenaren aan het woord over democratie in Europa

Een boeiende brainstormavond over democratie in de Europese Unie

Hoe ziet de toekomst van de democratie er uit in Europa? Dit was de centrale vraag voor de brainstormavond op dinsdag 25 januari. Een 30tal deelnemers formuleerden er ideeën voor een duurzame en levendige democratische toekomst van de Europese Unie. Het werd een inspirerende avond met vele boeiende gesprekken. We sloten de avond af met drie concrete ideeën voor de toekomst van de Europese democratie.

Op het programma: 

20u00: Opening van de avond
20u01: Welkom door Rolf Falter - Hoofd van het bureau van het Europees Parlement in België
20u05: Welkomstwoord door Isabelle Dehond- voormalig schepen van Participatie en toekomstig voorzitter van de gemeenteraad in Aarschot
20u10: Inleiding op het thema- democratie in de EU
20:30: Interactieve brainstormsessies
21u45: Voorstelling van de ideeën
21u55: Slotconclusies
22u00: Einde

Met de 3 onderstaande ideeën die elkaar aanvullen en versterken sloten we de avond voor de toekomst van de Europese democratie af. 

- Bevorderen van een open gespreks-/participatiecultuur in de EU
Een levendige democratie start bij de enthousiaste deelname van het middenveld en de burgers aan het democratische gebeuren. Kinderen en jongeren moeten voorbereid worden op dit democratisch burgerschap door vormingen op school. Informatie over EU-beleid is noodzakelijk, burgers moeten geïnformeerd zijn vooraleer zij een volwaardig debat kunnen aangaan. De inspraak- en debatcultuur moet op elk niveau van de samenleving en bij elke leeftijdscategorie gestimuleerd worden. Lokaal, regionaal, nationaal en Europees beleid moet op een participatieve manier tot stand komen. Meer inspraak leidt namelijk tot meer enthousiasme bij de bevolking. Na afloop van de Conferentie over de toekomst van Europa moet de EU bijkomend budget vrijmaken ter bevordering van deze gespreks-/participatiecultuur in de EU. Een samenvatting van de brainstorm die tot dit idee geleid heeft vind je hier.   
- Jongeren(parlementen) voor een democratisch Europa
Ook de tweede groep vindt dat we jongeren moeten voorbereiden op hun leven als Europees burger. De juiste kennis over (EU-)beleid is hierbij noodzakelijk maar jongeren moeten daarnaast ook democratische vaardigheden aangeleerd krijgen. Dit kan door het oprichten van bijvoorbeeld een jongerenparlement op elke school in de EU. In het jongerenparlement leren studenten naar elkaar luisteren, hun mening formuleren, in debat gaan...  Een samenvatting van de brainstorm die tot dit idee geleid heeft vind je hier.    
- Uniform Europees referentiekader voor burgerschapsonderwijs in de brede zin van het woord
Ook de derde groep bouwde verder op dit idee en vond dat de Europese democratie vooral kan versterkt worden door in te zetten op de democratische vaardigheden en talenten van jongeren. De EU kan een uniform Europees referentiekader voor burgerschapsonderwijs opstellen voor alle scholen in de Europese Unie. Ook kunnen goede voorbeelden van scholen die inzetten op de democratische vaardigheden van hun leerlingen in de schijnwerpers geplaatst worden. Er kunnen EU-campagnes gevoerd worden die aanzetten tot nadenken over EU-burgerschap. Daarnaast kan ook educatief materiaal aangeleverd worden om debat en gespreksvoering over democratie te stimuleren. Tot slot moeten er ook alternatieven uitgewerkt worden voor jongeren die geen deel uitmaken van het traditionele onderwijs. Een samenvattig van deze brainstorm vind je hier

 

Brainstormavonden in alle Belgische provincies 

Niet alleen in Aarschot en omstreken denken burgers na over de toekomst van Europa. In elke Belgische provincie debatteren burgers over Europese thema's en verkiezen ze ideeën die we vervolgens meenemen naar een gezamelijk evenement op zaterdag 19/2 in Brussel. Op het gezamenlijk evenement zullen er naast burgers ook Europese beleidsmakers deelnemen aan de gesprekken.

Dit traject is een samenwerking tussen de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België, Europahuis Ryckevelde, Europa Direct Vlaams-Brabant en de stad Aarschot. Blijf je graag op de hoogte van onze evenementen? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en volg onze Facebookpagina voor alle updates. 

 

Campagne Thuis in Europa

Herbekijk de debatten