Brainstorm voor een inclusief en duurzaam Genk!  

Op  donderdag 20 januari 2022 gaven een 30tal Genkenaren en deelnemers uit de regio hun ideeën voor een talentrijke en duurzamere toekomst van Genk en de EU. De Europese Unie heeft grote ambities: de toekomst moet niet alleen groener en duurzamer maar ook inclusiever zijn. Hoe krijgen we iedereen mee in dit verhaal? Dit was de centrale vraag voor de boeiende brainstormavond die daarop volgde. Een beknopte inleiding van de organisatoren gaf het startschot voor een enhousiaste uitwisseling van de deelnemers.  Op het einde van de avond formuleerden we 3 concrete ideeën voor de toekomst van Genk én de EU.  

Op het programma stond: 

20u00: Opening van de avond
20u01: Inleiding door Rolf Falter (Bureau Europees Parlement in België)
20u05: Welkomstwoord door Wim Dries- Burgemeester Genk
20u08: Welkom door Alessandro Cucchiara- Schepen van o.a. participatie 
20u10: Inhoudelijke inleiding op de brainstorm door Europahuis
20u30: Start interactieve brainstormsessies
21u45: Voorstellen van de beste ideeën
21u55: Slotwoord
22u00: Einde

 De geformuleerde ideeën kan je hieronder lezen: 

- Een EU Green Deal op maat van elke burger
De Green Deal en de algemene doelstellingen van de EU zijn vaak abstract en ongekend door de burgers. Daarom moeten we de EU Green Deal concretiseren en er invulling aan geven op buurtniveau. Europese burgers moeten er in hun dagdagelijks leven mee aan de slag kunnen gaan en zich afvragen, wat kan ik zelf doen om de doelstellingen te verwezenlijken? De EU kan deze lokale/participatieve invulling van de EU Green Deal stimuleren door hiervoor middelen vrij te maken voor de regio's en door goede voorbeelden op EU schaal in de kijker te plaatsen. Op deze manier kunnen verschillende regio's en burgers in de EU elkaar inspireren. Inspraak van burgers en middenveld bij de lokale invulling van de EU Green Deal is hierbij ook noodzakelijk. De brainstorm die tot de uitwerking van dit idee heeft geleid vind je hier.   
- Een EU actieplan voor energiecoöperaties
De tweede groep vindt dat energie opwekken, opslaan en verdelen lokaal moet gebeuren. De EU kan een regelgevend kader uitwerken die deze lokale invulling stimuleert. Ook kan ze lokale goede voorbeelden op EU schaal in de kijker zetten. Op deze manier kunnen de verschillende regio's elkaar inspireren. Het decentraliseren van het EU-energienetwerk zal de inspraak en het eigenaarschap van de burgers vergroten. Bovendien speelt ook de solidariteit een belangrijke rol. Duurzame energie moet toegankelijk en betaalbaar zijn voor elke EU burger. De burgers moeten zelf een bijdrage kunnen leveren aan het lokale netwerk door bv. Zonnepanelen te plaatsen, zelf het distributienetwerk te onderhouden,.. De brainstorm die tot dit idee heeft geleid vind je hier
- Duurzame mobiliteit toegankelijk voor elke burger in de EU
Bij de derde groep lag de focus op innovatieve, betaalbare en grensoverschrijdende duurzame mobiliteit. De EU moet duidelijke prioriteiten en een regelgevend kader opstellen met als doelstelling om openbaar vervoer betaalbaar en toegankelijk te maken elke EU burger. Er moet prioritair worden ingezet op vervoersarme regio's met specifieke aandacht voor de regio's die de landsgrenzen overschrijden. Geen enkele EU burger mag door de mazen van het Europees openbaar vervoersnetwerk vallen. Opnieuw kunnen regio's/steden in Europa elkaar inspireren door goede voorbeelden te delen op EU niveau. Meer info over brainstorm vind je hier

 

Brainstormavonden in alle Belgische provincies 

Niet alleen in Genk en omstreken denken de inwoners na over de toekomst van Europa. In elke Belgische provincie debatteren burgers over Europese thema's en verkiezen ze ideeën die we vervolgens meenemen naar een gezamenlijk evenement in Brussel. Op het gezamenlijk evenement zullen er naast burgers ook Europarlementsleden en vertegenwoordigers van de Europese Commissie deelnemen aan de gesprekken. Binnenkort verschijnt er meer informatie over dit evenement. 

Dit traject is een samenwerking tussen het Bureau van het Europees Parlement in België, de stad Genk en Europahuis Ryckevelde. Blijf je graag op de hoogte van onze evenementen? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en volg onze Facebookpagina voor alle updates. 

 

 

Campagne Thuis in Europa

Herbekijk de debatten