Een uniek slotevenement als sluitstuk na 12 lokale brainstormmomenten

Op zaterdag 19 februari zakte een delegatie van 36 Belgische burgers af naar Brussel om hun ideeën te geven voor de toekomst van Europa. Een hoogtepunt in een veel langer traject van 12 lokaal georganiseerde brainstormavonden, waarvan de output de inzet vormde voor dit intense maar ontzettend inspirerend slotevent. De deelnemers vertaalden de 37 lokale ideeën in 9 finale voorstellen, die als kers op de taart werden voorgelegd aan Guy Verhofstadt (Europarlementslid en vicevoorzitter van de raad van bestuur van de Conferentie), Ivo Belet (vicevoorzitter van het kabinet van Eurocommissaris Dubravka Šuica) en ambassadeur Hendrik Van de Velde (Coördinator van de Conferentie). 

9 Concrete voorstellen op het einde van een boeiende dag: 

In de voormiddag stelden de aanwezige burgers de 37 ideeën voor die tijdens de lokale evenementen werden geformuleerd. Na een gezamenlijke brainstorm- en clustersessie leverde dit 8 inhoudelijke clusters op die niet alleen als inzet voor de namiddag golden, maar ook blootlegden welke grote Europese prioriteiten burgers vandaag zien: 

Tijdens 2 interactieve Open Space sessies diepten de deelnemers deze clusters vervolgens verder uit. Dit resulteerde op zijn beurt in 9 concrete ideeën voor de toekomst van Europa: 

Je kunt alle ideeën ook nalezen op het platform van de Conferentie over de Toekomst van Europa. Op dit platform komen alle ideeën vanuit heel Europa samen. Ze vormen de input voor de slotconclusies die na 9 mei door burgers en beleidsmakers zullen worden voorgesteld. 

Dat ons enthousiasme voor de toekomst vergroot!   

Guy Verhofstadt benadrukte in zijn inleiding dat het hier gaat om een uniek experiment waarin burgers het woord nemen over de toekomst van Europa, en dat kunnen wij enkel beamen. We kijken dan ook vol verwachting uit naar de slotconclusies van de gehele Conferentie, en hopen dat er op een waardevolle en constructieve manier met de output wordt omgegaan. Ook gaf Verhofstadt mee dat als het van hem afhangt, de Conferentie slechts het begin is van burgerinspraak op het Europese niveau. Wij hopen dan ook samen met hem dat er op EU-niveau werk wordt gemaakt van meer permanente structuren die burgerinspraak op lange termijn kunnen verzekeren. Niet alleen omdat het een antwoord kan zijn voor grote Europese uitdagingen, zoals de lage opkomstcijfers bij verkiezingen of de toenemende polarisering op politiek niveau, maar ook omdat we geloven dat onafhankelijke burgers sleutelen aan werkbare, pragmatische oplossingen zonder zich in de loopgraven van een bepaalde ideologie te verschuilen. Laten we deze Conferentie over de Toekomst van Europa daarom inderdaad als beginpunt nemen. Een eerste experiment, als opstap voor alle burgers om hun stem te laten horen in Europa! 

De georganiseerde evenementen vormden een samenwerking tussen: de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België, Het Bureau van het Europees Parlement in België, Inventio, alle Europa Directs in België, de vele partenersteden en Europahuis Ryckevelde. Blijf je graag op de hoogte van onze evenementen? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en volg onze Facebookpagina voor alle updates. 

Campagne Thuis in Europa

Herbekijk de debatten