Gisteren tekenden de voorzitters van de drie grote Europese instellingen (de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Ministerraad) een gemeenschappelijke verklaring, over het opzet en het verloop van 'Conferentie over de Toekomst van Europa'. Naar alle waarschijnlijkheid start de conferentie op 9 mei 2021 en zal ze ongeveer een jaar duren. Er is heel wat ruimte voor burgerparticipatie, en er is voor het eerst een Eurobarometer (in de reeks 'Future of Europe') om te meten hoe enthousiast de EU burger is over democratische participatie (bekijk het persbericht). 

Belangrijkste weetje: met uitzondering van de Ieren is er niemand zo enthousiast als de Belgen (64%) om deel te nemen aan de Conferentie!

 

Vanuit CTOE zijn we blij, maar ook kritisch.

Op de website van de burgercoalitie "Citizens Take Over Europe", waar Europahuis Ryckevelde deel van uitmaakt, kan je het officiële statement van de coalitie lezen over de joint declaration. Hierin roept CTOE op om duidelijk aan te geven hoe burgers bij kunnen dragen aan de conferentie (gaan burgers bijvoorbeeld zelf kunnen bepalen welke thema's er aan bod komen) en om deze nieuwe vormen van besluitvorming met directe inspraak voor burgers permanent te maken. Daarnaast vraagt de coalitie ook om de resultaten van de burgerpanels mee te nemen in de conclusies van de conferentie. Daarnaast is er ook het manifest waarin wordt geduid wat er volgens ons dan wel moet gebeuren.

Waar moet de Conferentie volgens jou over gaan? Geef hier je mening

Om haar statement kracht bij te zetten, lanceert de coalitie een consultatie waarin jij kan aangeven welke thema's er op de agenda moeten staan. Vul deze bevraging in en laat ons weten waar de conferentie volgens jou over moet gaan.

De resultaten worden anoniem verwerkt tot een raport dat met de Europese instellingen wordt gedeeld. 

 

Campagne Thuis in Europa

Herbekijk de debatten