In deze workshop verplaatsen de leerlingen zich in de huid van een lid van het Europees onderzoeksteam. Elke leerling vertegenwoordigt een EU-land. Hun opdracht is om belangrijke Europese dossiers op te lossen over de thema’s privacy, veiligheid, vluchtelingen, klimaat en voeding. Een ‘dossier’ is een Europese uitdaging/crisis die een oplossing nodig heeft. Doorheen de workshop krijgen de leerlingen informatie om de dossiers op te lossen.  

Tijdens een eerste opdracht zoeken de leerlingen uit welke 28 landen lid zijn van de EU. Daarna maken ze beknopt kennis met hoe en waarom de EU is ontstaan. In een derde opdracht ontdekken de leerlingen hoe ze de EU in hun dagelijks leven tegenkomen. Ten slotte werken ze rond de vijf dossiers: privacy, veiligheid, vluchtelingen, klimaat en voeding, en zoeken ze naar een oplossing voor de uitdaging. 

De workshop bevat verschillende werkvormen en alle opdrachten worden in kleine groepjes uitgevoerd.

Doelgroep

Deze workshop is op maat van leerlingen uit de derde graad BSO. Voorkennis is niet vereist, maar biedt wel een meerwaarde.

Competenties

 • Door deze workshop verwerven de leerlingen kennis:
  • De leerlingen hebben een basiskennis over de EU: ontstaan, aantal lidstaten en belangrijkste verwezenlijkingen zoals de euro en de open grenzen.
  • De leerlingen hebben achtergrondkennis over enkele actuele thema's, zoals privacy, veiligheid, vluchtelingen, klimaat en voeding.  
 • Via deze workshop verscherpen de leerlingen volgende vaardigheden:
  • De leerlingen leren samenwerken.
  • De leerlingen leren probleemoplossend denken.
 • Deze workshop werkt ook aan de attitude van de leerlingen:
  • De leerlingen zijn zich bewust van belangrijke uitdagingen waar de EU voor staat.
  • De leerlingen zijn zich bewust van de maakbaarheid van de EU en hun rol als burger in de toekomst van de Europese samenwerking.

Praktisch 

 • Aantal deelnemers: Minimum 12, maximum 30 leerlingen.
 • Duur: ongeveer 2u45min, pauze van 15 minuten inbegrepen. We beginnen ten vroegste om 9u, onze vormingsmedewerkers komen standaard een halfuur op voorhand om alles klaar te zetten.
 • Locatie: Een vormingsmedewerker komt naar je toe, op school of in een andere locatie die je zelf op voorhand vastlegt.
 • Zaal- en materiaalvereisten voor de school:
  • Een ruim lokaal, waar de begeleider minstens 30 minuten op voorhand binnen kan om alle materiaal klaar te zetten.
  • Een scherm of witte muur om op te projecteren
  • Een bord of flipchart met krijt of stiften
  • Een beamer
  • Eventueel een verlengkabel
  • Voldoende stoelen voor alle leerlingen
  • Minstens 5 tafels waar alle leerlingen rond kunnen zitten (voor de deelgroepen)
 • De begeleider van Europahuis Ryckevelde brengt een eigen laptop en alle materiaal voor de workshop mee.

Kostprijs en betaling

Deze workshop kost €220 alles inbegrepen. De school ontvangt de factuur na de vorming.

 

Deze workshop reserveren

Neem je agenda, pin een datum waarop je een Ryckevelde-begeleider wil inzetten en reserveer hier.  


Ga Internationaal

Hoe internationaal is jouw school of organisatie al?

Campagne Brexit

Volg het hier