Inés Verplancke

Coördinator

Ines.verplancke@europahuis.be

Inés is coördinator van Europahuis Ryckevelde. Ze is bedreven in het 'vertalen' van de Europese realiteit in mensentaal en is de internationaliseringsexpert van het team. Kwaliteit, creativiteit en innovatie zijn haar stokpaardjes. Al 15 jaar werkt ze met hart en ziel aan een Europa op mensenmaat.

Machteld Boussemaere

Communicatie- en educatief medewerker 

machteld.boussemaere@europahuis.be

Op Europahuis Ryckevelde staat Machteld in voor de communicatie, het participatieproject ‘hallo politici’ en het op maat aanbieden van vormingen en lesmateriaal. Ze werkt hiervoor graag samen met de vele boeiende partners van de organisatie. Haar achtergrond in communicatie, internationale politiek en lerarenopleiding komt hierbij goed van pas.

Elodie Deceuninck

Educatief medewerker

elodie.deceuninck@europahuis.be

Elodie gaat sinds het najaar van 2016 in Vlaanderen op pad om de EU op een creatieve en toffe manier uit te leggen aan jongeren. Ze houdt er van om hen te leren hoe ze zich een goed onderbouwde mening kunnen vormen. Ze baseert zich hierbij op haar studies in taal- en letterkunde en internationale betrekkingen & diplomatie. Na haar studies verkende ze de andere kant van de wereld door een stage bij de Belgische ambassade voor Australië, Nieuw-Zeeland en de Pacific. 

Fauke Deceuninck

Educatief medewerker

fauke.deceuninck@europahuis.be

Bij Europahuis Ryckevelde geeft Fauke sinds het najaar van 2017 mee vorm aan een democratisch Europa door politiek actuele dossiers te vertalen naar begrijpelijke inhoud voor het brede publiek. Vanuit haar passie voor politiek probeert ze jong en oud te informeren over het Europese project. Deze passie ontwikkelde ze tijdens haar studies Belgische politiek en werd nog versterkt tijdens haar vervolgopleiding in de Europese politiek, die ze deels in Wallonië en deels in Duitsland deed.

Rosalie De Waele

Educatief medewerker

rosalie.dewaele@europahuis.be

Sinds het najaar van 2017 vervoegt Rosalie het Ryckevelde team als educatief medewerker. Zowel haar master EU-studies als haar lerarenopleiding komen voor deze functie goed van pas. Hoewel ze geïnteresseerd is in alles wat met de Europese Unie te maken heeft, gaat haar specifieke voorliefde uit naar besluitvorming en actualiteit. De Europese samenwerking op een interactieve en heldere manier uitleggen aan leerlingen en het geven van correcte informatie en feiten beschouwt ze als topprioriteit.

Campagne Brexit

Ontdek het hier